Sport

Zde se můžete podívat, na kterých posledních sportovních událostech se účastnilo naše družstvo. Další fotografie, poté naleznete ve fotogalerii.

Okresní kolo Rakovník 2016

Zde se naše družstvo umístilo opět na 4. místě

Okrskové kolo Hvozd 2016

Naše družstvo se zde umístilo na bramborovém 4. místě

Okresní kolo Rakovník 2015

Konečně se naše družstvo dočkalo i nějakého toho poháru za 3. místo!