Historie

Historie SDH Příčina

Hasičské sdružení v Příčině -Žďářích bylo založeno dne 5.června 1902, čímž se stalo členem "hasičské župy Podžbánsko - Rakovnické". Od této doby se Hasiči, později i Hasičky, pravidelně scházejí a starají se o protipožární opatření a kontroly v celé obci. Náš sbor se také odedávna zúčastňoval župních sjezdů a cvičení s dobrými výsledky. Pořádal Staročeské máje, různé akce a plesy převážně v místním hostinci Karla Špeciána, který byl taktéž členem SDH. Hasičské skladiště bylo umístěno nedaleko chovného rybníku, který byl později (r.1971-72) přestavěn na požární nádrž, ta s malými změnami (v r.1986) slouží obci dodnes. Hasičské skladiště bylo r.1966 přestěhováno z prostorových důvodů na nové místo, (čp.9 u Krejčů). V roce 1970 bylo zakoupeno vojenské auto TATRA 805 a předěláno pro naše potřeby. Hasičská Zbrojnice, tak jak ji známe dnes, byla postavena v akci "Z" r.1974 v rekordním čase 3 měsíců a slavnostně otevřena 10.5.1975. Při slavnostním otevření byla přítomna Československá televize, která zde pořídila několikaminutovou reportáž. Od počátku sboru byla vychována Hasičská mládež, která se zúčastňovala soutěží (hry Plamen) r.1995 bohužel byla jejich činnost ukončena z důvodu nedostatku mladých hasičů. r.2004 se konala slavnostní schůze a oslavy 100 let trvání SDH, večer následoval ples v místním pohostinství. r.2006 bylo zakoupeno hasičské auto Avia 31 od SDH Kněževes.